TV Show Chuyện "động trời": Đạo diễn "Em và Trịnh" không biết Bùi Lan Hương là ca sĩ!

TV Show Chuyện "động trời": Đạo diễn "Em và Trịnh" không biết Bùi Lan Hương là ca sĩ!

Khi chọn Bùi Lan Hương vào vai Khánh Ly trong phim "Em và Trịnh", đạo diễn Phan Gia Nhật Linh thắc mắc: Tại sao có người đẹp như vậy, hát hay như vậy mà sao không đi làm ca sĩ? Đó chỉ là một trong những chuyện bất ngờ tại The Khang Show.

Top