Tác phẩm mới Không chỉ bàn chính trị trên mạng, các Idol nêu quan điểm bản thân bằng cách… ‘gây sốc’ tại lễ trao giải âm nhạc!

Tác phẩm mới Không chỉ bàn chính trị trên mạng, các Idol nêu quan điểm bản thân bằng cách… ‘gây sốc’ tại lễ trao giải âm nhạc!

Khỏa thân, nêu khẩu hiệu, các nhân vật nổi tiếng theo cách nào đó, đã nêu quan điểm cá nhân bất chấp công chúng có ủng hộ và phản đối.

Top